Pomiary instalacji elektrycznych – dlaczego są tak ważne?

Elektryk z Wrocławia

Prawidłowo działająca instalacja elektryczna jest podstawą dla każdego budynku komercyjnego, o charakterze rzemieślniczym, zakładu produkcyjnego, domu jednorodzinnego i wielu innych. Jak jednak wiadomo, instalacja elektryczna może być także źródłem wielu problemów, które mogą doprowadzić nawet do utraty zdrowia lub życia. To dlatego należy okresowo wykonywać pomiary instalacji elektrycznej, aby być pewnym sprawności działania.

Pomiary instalacji elektrycznej – co to tak naprawdę oznacza

Osoby odpowiedzialne za wykonanie pomiarów, w trakcie swojego działania sprawdzają kilka ważnych rzeczy. Zalicza się do nich wykonanie następujących pomiarów:

 • impedancji pętli zwarcia
 • wyłączników różnicoprądowych;
 • ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych;
 • kolejności faz, napięcia, częstotliwości;
 • uziemienia.

Jest to skomplikowany proces, który musi zostać wykonany z użyciem odpowiednich narzędzi. Takich, które są w posiadaniu osób mających uprawnienia elektryczne. Tylko takie osoby mają możliwość wykonywania pomiarów instalacji i wydania stosownego zaświadczenia, że takie badanie się odbyło. Dokument ten jest koniecznością, który należy przedłożyć w dniu wykonywania kontroli prawidłowo działającej instalacji elektrycznej. W razie wystąpienia usterki, która może doprowadzić do wystąpienia pożaru na terenie budynku, okresowość wykonywania pomiarów elektrycznych także będzie sprawdzana.

Pomiary instalacji elektrycznej

O czym należy pamiętać?

Osoby zamawiające pomiary instalacji elektrycznej Wrocław powinny być świadome tego, czego należy się spodziewać. Jedna z najważniejszych kwestii to otrzymanie protokołu/dokumentu, który został wcześniej wspomniany. Jest to bowiem dowód na to, że właściciel danej nieruchomości dopełnił wszystkich formalności. W protokole zawarte będą następujące informacje: czas i miejsce wykonywania pomiary, wartości dokonywanych pomiarów, szczegóły odnoszące się do oględzin instalacji. Elektrycy, którzy będą dokonywać takich czynności, muszą zadbać o przejrzystość sporządzanego dokumentu. Ważne jest także to, aby kontrola, jak również sam dokument, spełniał wymagane standardy.

Szacuje się, że okresowe pomiary instalacji elektrycznej, wykonuje się co pięć lat. Można jednak wykonać je częściej. Szczególnie, jeżeli ktoś własną instalacje poddaje modernizacji.

Pomiary elektryczne

Jak wykonywane są pomiary instalacji elektrycznej?

Całego procesu nie da się opisać szczegółowo, ponieważ zabrało by to ogromną ilość czasu. Każda osoba zlecająca wykonanie takich pomiarów, musi mieć jednak pełną świadomość tego, jak ten proces powinien wyglądać. W razie ewentualnych niejasności lub wątpliwości (np. pomięcie jakiegoś kroku przez elektryka), zawsze będzie można zareagować.

Pierwszym krokiem jest dokonanie oględzin przewodów. Tak, aby sprawdzić ich podłączenie. Ważne jest również to, aby ocenić czy kable nie mają żadnych usterek. Niekiedy są one widoczne gołym okiem, dlatego należy w porę zareagować, aby w razie potrzeby móc dokonać ich wymiany. Bardzo ważne jest to, aby elektryk sprawdził gdzie znajdują się wszystkie gniazdka i kontakty. Te pierwsze w żadnym przypadku nie mogą znajdować się w pobliżu wody, co też jest gotowym przepisem na tragedię. Kontakty muszą być odpowiednio zamocowane. Nie mogą być luźne. Trzecim krokiem jest sprawdzenie następujących pomiarów, które były wspomniane na samym początku: rezystancji izolacji, pętli zwarcia oraz skuteczności ochrony przeciwpożarowej. Rezystancja polega na zbadaniu natężenia prądy. Pętla zwarcia odnosi się do sprawdzania wyłączników i wkładek. Trzeci element sprawdza zachowanie bezpieczeństwa w razie wybuchu pożaru. Ważny jest wyłącznik różnicowo-prądowy.

Jest to ostatni krok każdego elektryka, który po zakończonej pracy wręczy inwestorowi stosowny dokument.

Elektryk z Wrocławia wykonuje pomiary elektryczne

Częstotliwość wykonywania pomiarów instalacji elektrycznej

W zdecydowanej większości pomiarów dokonuje się co pięć lat. Wszystko jest tak naprawdę uzależnione od tego, z jakim pomieszczeniem/budynkiem ma się do czynienia. W przypadku pomieszczeń:

 • o wyziewach żrących – ochronę przeciwpożarową i rezystancję sprawdza się co rok;
 • zagrożone wybuchem – w obydwu przypadkach co rok;
 • otwarta przestrzeń – ochrona przeciwpożarowa co rok, rezystancja co pięć lat;
 • wilgotne 75-100% – podobnie jak w przypadku otwartej przestrzeni;
 • gorące >35ºC – podobnie jak w przypadku otwartej przestrzeni;
 • zagrożone pożarem – ochrona p.po co pięć lat, rezystancja co rok;
 • zagrożenie dla ludzi – jak w przypadku zagrożonych pożarem;
 • zapylone i pozostałe – ochrona p.poż i rezystancja co pięć lat.

Za wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej odpowiedzialny jest właściciel budynku. Także w tych sytuacjach, kiedy jego budynek jest wynajmowany. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy w podpisanej umowie obowiązkiem tym obciążony od podnajmującego. W każdym razie wykonanie pomiarów jest bardzo ważną kwestią, która pomoże uniknąć kłopotliwych sytuacji, jakie na dodatek mogą powodować generowanie dodatkowych kosztów. Należy to zlecić także odpowiedniej firmie elektrycznej, np www.twoj-elektrykwroclaw.pl.

 

Artykuł sponsorowany

Rekomendowane artykuły

0 komentarzy

 1. to chyba ważne przy kupnie mieszkania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *